Workshop Reparenting

De relatie met onze ouders is het 'werkmodel', waarin we leren hoe in-relatie-zijn er uit ziet. Is er veel contact of weinig contact? Word ik gezien? Ben ik veilig? Mag ik zijn wie ik ben? Mag ik iets nodig hebben? Moet ik me aanpassen? Kan ik op jou vertrouwen?

Als we geluk hebben, hebben we 'goed genoeg ouders' gehad, die in redelijke mate tegemoet konden komen aan onze ontwikkelingsbehoeften. Toch heeft bijna iedereen een zekere mate van aanpassing moeten  leveren. Zo kun je b.v. leven met het idee dat je altijd moet presteren om aardig gevonden te worden. Of dat je je moet aanpassen in een relatie. Vaak zijn er wonden ontstaan, die in het hier en nu nog pijn doen, en soms een bevredigend  en vervullend  contact met anderen of in een relatie in de weg staan. Het instandhouden van deze aanpassingen vergt bovendien veel energie.

In deze workshop werken we aan deze patronen op een manier waarin je qualiteiten centraal staan en je  een manier van zelfondersteuning leert, die transformerend is en van onschatbare waarde blijft voor de manier hoe je met jezelf omgaat.

We werken met lichaamsgerichte, creative en opstellingswerkvormen om op de verschillende lagen (denken, voelen, doen) een beweging naar meer zelfliefde te initieren.

Datum:    zaterdag, 31 oktober 2020

Tijd:         10:00 tot 17:30 uur, inloop vanaf 9:30, er is een uur pauze tussen de middag

Plaats:      Balboastraat 20 C4

                   1057 VW Amsterdam

Kosten:    € 85,00 overmaken op NL85 INGB0004201888 t.n.v I.Gottges, o.v.v. reparenting

Aanmelding via: leveninjelijf@hotmail.nl of 06-16357858

 

Voor meer info bel vrijblijvend: 06-16357858