BIODYNAMISCHE PSYCHOTHERAPIE

.......NAAR EEN VRIJ STROMENDE LEVENSENERGIE.......

Van oorsprong is ieder mens open, levendig en geneigd tot uitreiken. Onvermijdelijk komen we  in ons leven situaties tegen, waarin we pijn, angst of frustratie ervaren. Uit angst voor  pijn, verlating of niet geliefd te zijn, geven we onszelf op en passen ons aan aan de eisen van de omgeving. We ontwikkelen overlevingsstrategieën door 'ongewenste' gevoelens en gedrag af te splitsen en uit ons bewustzijn te bannen. Hierdoor verliezen we het contact met wie we werkelijk zijn en raken we vervreemd van onszelf en anderen.

 

In de therapie wordt je uitgenodigd om vanuit een sfeer van liefdevolle acceptatie en mededogen weer contact te maken met wat je ooit hebt moeten afsluiten.  De confrontatie hiermee kan in eerste instantie angst en onzekerheid oproepen. Het biedt je ook de kans om negatieve beelden en overtuigingen, die je niet meer nodig hebt, los te laten en meer vanuit je werkelijke verlangens te leven.

Door het adem- en lichaamswerk en de bewuste aandacht kan de gestagneerde energie weer in beweging komen. Er ontstaat ruimte waarin nieuwe inzichten en gevoelens een plek kunnen krijgen.

 

In die ruimte dienen zich kwaliteiten aan zoals acceptatie, vertrouwen, liefde, stilte en plezier. Gaandeweg kan je 'primaire persoonlijkheid' , diegene die je van oorsprong bent, weer meer plek krijgen in je leven.

 

Je vermogen om met moeilijke situaties om te gaan neemt toe, je ervaart meer liefde en compassie naar jezelf en anderen,  ingesleten reactiepatronen veranderen in bewust respons in het hier en nu, en vaak ervaar je  meer plezier in je leven. 

 

Op lichamelijk niveau is er een balans tussen spanning en ontspanning. Het vermogen om stress te reguleren neemt toe, en vaak is er een grotere helderheid, evenwichtigheid en toegenomen vitaliteit.